Program Ştefanian

Mesageri din 10 ctitorii ştefaniene si-au prezentat ieri soliile în Cetatea de Scaun a Sucevei