Imagini triste

Bătrâni descumpăniţi, pe holurile APIA, în ultima zi în care s-au putut solicita subvenţii fără penalizări