Prevestire

Doi ochi imenşi pe cer, martori la urgia abătută peste Bucovina