Concluzii atacate

Directorul Comsutexin crede în continuare că o mână criminală a distrus complexul „Rozita”