Contracte individuale

Thermonet vrea să introducă contorizarea individuală a tuturor consumatorilor de energie termică