Experiență și responsabilitate

Alte două parcări de reședință date în folosință în cartierul Obcini