Respectul valorilor

Vandalism extrem în Rezervaţia floristică „Fâneţele seculare de la Ponoare”