Recunoaştere

În memoria unui mare învăţat evreu originar din Suceava, 50 de rabini din Israel au ales să celebreze aici finalizarea unui program de studiu