Vasile Ilie

PDL Suceava propune soluţii pentru repopularea satelor cu tineri