Performanţă

Aproape 100 de copii cu medii peste 9.00 și premii la competiţii sportive sau artistice, aflaţi în grija statului, au fost ieri premiaţi