Gala „Top 10 Suceveni”

Marcel Porof, profesorul care a pus laolaltă dragostea pentru profesie şi cea pentru elevi