29-30 mai

Activităţi culturale numeroase şi importante prin conţinut, la Festivalul „Ziua limbii şi a teatrului idiş”, ediţia a II-a